โครงการที่กำลังระดมทุน

คอร์สใกล้ถึง

Partner ของเรา

โลกต้องการคนดี มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล…

 แต่เพื่อมาช่วยกัน ทำชีวิตแะสังคมให้ดีขึ้น

ช่วยกันสอนระดมทุนให้กับสังคม